Πιλοτική λειτουργία

Πολιτική Προστασία Δήμου Γορτυνίας

Όλη η ενημέρωση, οι οδηγίες και το ενημερωτικό υλικό από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Δήμαρχος Γορτυνίας

Ευστάθιος Χαρ. Κούλης

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Δημήτριος Χ. Καζάς

6936947007

kazas.dimitris@yahoo.gr

Δήμος Γορτυνίας

Υπεύθυνος Υπάλληλος Γεώργιος Ν. Τσίτουρας

2795360 – 300  / 2795360 – 321

info@gortynia.gov.gr
gtsitour@gortynia.gov.gr

Τη συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Γορτυνίας αποτελούμενο από τους κάτωθι:

 • Δήμαρχο Γορτυνίας, κο Ευστάθιο Χαρ. Κούλη, ως Πρόεδρο.
 • Δημοτικό Σύμβουλο προερχόμενο από την πλειοψηφία και Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κο Δημήτριο Καζά αναπληρούμενο από τον επίσης Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κο Απόστολο Αποστολόπουλο.
 • Δημοτικό Σύμβουλο, κο Δημήτριο Τσέκα προερχόμενο από την μειοψηφία αναπληρούμενο από τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, κο Νικόλαο Μηλιώνη.
 • Υπάλληλο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γορτυνίας, κο Γεώργιο Τσίτουρα.
 • Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βυτίνας, Πυραγό, κο Ευστάθιο Μανωλάτο.
 • Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Τροπαίων, Ανθυποπυραγό, κο Ραφαήλ Νικόλαο Αμοιρίδη.
 • Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Γορτυνίας, Ανθυπαστυνόμο, κο Βασίλειο Φώτο.
 • Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Τροπαίων, Αστυνόμο Β,’ κα Νικολέττα Κυρίου – Καρβέλη.
 • Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Δημητσάνας, κο Βασίλειο Βαρδιάμπαση.
 • Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Τροπαίων, κο Χρήστο Παπαφράγκο.
 • Προϊσταμένη του Δασαρχείου Βυτίνας, αναπληρώτρια Δασάρχη, κα Βασιλική Σαράντη.

 

Απόφαση-Δημάρχου_Συγκρότηση-Σ.Τ.Ο.-Πολιτικής-Προστασίας