Πιλοτική λειτουργία

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Δημοτική Ενότητα ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
Ελένη Σοφή Θεοδώρα Παναγιωτακοπούλου 2975360307 d.dimitsanas@kep.gov.gr
Δημοτική Ενότητα ΒΥΤΙΝΑΣ
Φιλιώ Κουντάνη 2795360109 d.vytinas@kep.gov.gr
Δημοτική Ενότητα ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ
Ελένη Γιαννέτου 2795360510 d.lagadion@kep.gov.gr
Δημοτική Ενότητα ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ
Μαρίνα Γιαννακούρα 2795029502 2795360720 d.trikolonon@kep.gov.gr
Δημοτική Ενότητα ΤΡΟΠΑΙΩΝ
Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου 2797022100 d.tropaion@kep.gov.gr
Δημοτική Ενότητα ΗΡΑΙΑΣ
2795031274 d.iraias@kep.gov.gr
Δημοτική Ενότητα ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ
Φιλιώ Κουντάνη 2795082425 d.kleitoros@kep.gov.gr
Δημοτική Ενότητα ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ
Μαρία Καραβοκύρη 2797023800 d.konotvazainis@kep.gov.gr