Πιλοτική λειτουργία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Δημήτριος Κουτσιάδης 2975360515 dkouts@gortynia.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Γεωργία Μονοκρούσου 2795360508 gmonokr@gortynia.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δημήτριος Κοντός 2795360503 dkontos@gortynia.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Γεώργιος Παπαπέτρου 2795360514 gpapapet@gortynia.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Κατσαφάρας Γραμματεία: Φιλιώ Τσαρουχά 2795360516 poleodomia@gortynia.gov.gr