Πιλοτική λειτουργία

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

Δημοτική Ενότητα ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
Χάιδω Σπηλιοπούλου 2795360332 xspiliop@gortynia.gov.gr
Δημοτική Ενότητα ΒΥΤΙΝΑΣ
Ελένη Νικήτα 2795360110 enikita@gortynia.gov.gr
Δημοτική Ενότητα ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ
Ελένη Γιαννέτου 2795360510 egiannet68@yahoo.gr
Δημοτική Ενότητα ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ
Βασιλική Ροϊλού 2975081237 2795360608 vroilou@gortynia.gov.gr
Δημοτική Ενότητα ΤΡΟΠΑΙΩΝ
Δημήτριος Βεργέτης 2797360243 2797360244 dverget@gortynia.gov.gr
Δημοτική Ενότητα ΗΡΑΙΑΣ
Μιχάλης Κότσικας 2795360209 2795360219 mkotsik@gortynia.gov.gr
Δημοτική Ενότητα ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ
Διαμαντής Πολύδερας 2795086390 2795086391 dpolyder@gortynia.gov.gr