Πιλοτική λειτουργία

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Δημιτσάνας (για λειτουργία κλειστού χώρου στάθμευσης οχημάτων του Δήμου)