Πιλοτική λειτουργία

Ζωντανά οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας, έναρξη μετάδοσης 18:00