Πιλοτική λειτουργία

Ζωντανά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας στις 16:00