Πιλοτική λειτουργία

Συμμετοχή Δημάρχου Γορτυνίας σε Forum_Beyond 2024_Πέμπτη, 25.04.2024 & ώρα 17:30, ΔΕΘ – Helexpo