Πιλοτική λειτουργία

ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΛΗΣ

3/7/2024

Η αναθεώρηση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο καθορισμός στόχων και η καταγραφή ατζέντας για τον 5ετή σχεδιασμό δράσης ήταν μερικά από τα  θέματα που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ορεινών Δήμων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), τη Δευτέρα 1 Ιουλίου στην Αθήνα, στην οποία παρευρέθηκαν και στελέχη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε).


Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης συμμετείχε ως μέλος της Επιτροπής Ορεινών Δήμων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), δηλώνοντας μετά το τέλος της συνεδρίασης:

«Έχει ιδιαίτερη σημασία η συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., τους συναρμόδιους φορείς και Υπουργεία καθώς είναι πολλά και σημαντικά τα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των Ορεινών Δήμων και άμεση η ανάγκη μηχανισμού υποστήριξης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων έργων τους.»

  Εκ του Δήμου Γορτυνίας