Πιλοτική λειτουργία

Πρόταση χρηματοδότησης του Δήμου Γορτυνίας στο Πράσινο Ταμείο για την προστασία των οικισμών με αντιπυρικές ζώνες

27/6/2024

Ο Δήμος Γορτυνίας υπέβαλε πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Γορτυνίας» με συνολικό προϋπολογισμό 523.000 Ευρώ, στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών», σύμφωνα με την Πρόσκληση με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ», του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

Σκοπός του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024» είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της δασοπονίας, την αειφορική διαχείριση και ενδυνάμωση του πολυλειτουργικού ρόλου των δασικών οικοσυστημάτων καθώς και στη διασφάλιση – διατήρηση των συστηματικών υπηρεσιών των δασών.
Η δράση θα χρηματοδοτήσει τη σύνταξη των προβλεπόμενων Τεχνικών Εκθέσεων για το σχεδιασμό περιμετρικών ζωνών αντιπυρικής προστασίας, μέσου πλάτους δέκα (10) μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, και την υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών όπως αυτές τεκμηριώνονται στις Τεχνικές Εκθέσεις.

Το έργο αφορά στην διαχείριση της καύσιμης ύλης πέριξ οικισμών ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και στην εφαρμογή των απαραίτητων παρεμβάσεων προκειμένου να δημιουργηθούν περιμετρικές αντιπυρικές ζώνες μέσου πλάτους 10 μέτρων πέριξ οικισμού ή οικισμών, εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη πυροπροστασία του οικισμού ή των οικισμών δεδομένης στη γειτνίασης τους  με δάσος ή δασική έκταση.

«Ο Δήμος Γορτυνίας πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να εγκριθεί η πρόταση μας και να ενταχθούμε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αναμένουμε την έγκριση της έως τις 10 Ιουλίου και θα ξεκινήσουμε άμεσα την κατασκευή αντιπυρικών ζωνών. Αναμφισβήτητα θα είναι σημαντική βοήθεια όσον αφορά στη μείωση κινδύνου μετάδοσης και εξάπλωσης όλων των ειδών των πυρκαγιών, στη μείωση ταχύτητας εξάπλωσης πυρκαγιών, στη μείωση έντασης ενδεχόμενων πυρκαγιών, όπως και στη διευκόλυνση προσέγγισης των πυροσβεστών στην περιοχή με ασφάλεια. Ζούμε εξαιρετικά δύσκολες χρονιές με ακραία καιρικά φαινόμενα και οι Δήμοι προσπαθούμε με κάθε τρόπο να προστατεύσουμε τα δάση και τους οικισμούς μας», αναφέρει ο Δήμαρχος Γορτυνίας κος Ευστάθιος Κούλης.

Εκ του Δήμου Γορτυνίας