Πιλοτική λειτουργία

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης – Τετάρτη, 15.05.2024 & ώρα: 19.00.