Πιλοτική λειτουργία

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας, στο Δημοτικό Κατάστημα Δημητσάνας την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:00