Πιλοτική λειτουργία

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας, Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024 & ώρα 16:00