Πιλοτική λειτουργία

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας, Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024 & ώρα: 17:00