Πιλοτική λειτουργία

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας, Δευτέρα, 04.03.2024 & ώρα: 16:00