Πιλοτική λειτουργία

Πρόσκληση σε συνεδρίαση δημοτικής επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας στις 20.05.2024, ώρα 11:00