Πιλοτική λειτουργία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 19.01.2024, ΩΡΑ 12:00