Πιλοτική λειτουργία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 15.04.2024, ΩΡΑ 11:00