Πιλοτική λειτουργία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 15.03.2024, ΩΡΑ 11:00