Πιλοτική λειτουργία

Πρόσκληση σε συνεδρίαση δημοτικής επιτροπής Δήμου Γορτυνίας στις 05.06.20244, ώρα 11:00