Πιλοτική λειτουργία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 27.03.2024, ΩΡΑ 11:00