Πιλοτική λειτουργία

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, Πέμπτη, 04.07.2024 & ώρα: 18:00

19/6/2024

Eιδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στην Δημητσάνα, στο κτίριο
του Ιστορικού Γυμνασίου – Λυκείου
, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη,
04 Ιουλίου 2024 & ώρα 18:00
.