Πιλοτική λειτουργία

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης – Πέμπτη, 04.07.2024 & ώρα: 18:00.