Πιλοτική λειτουργία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ Δ.Ε.Λαγκαδίων, Δ.Ε.Τροπαίων και Δ.Ε.Κοντοβάζαινας»