Πιλοτική λειτουργία

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ(Δ.Ε. Δημητσάνας, Τροπαίων, Βυτίνας, Λαγκαδίων)