Πιλοτική λειτουργία

Πολιτική Προστασία2

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Όλη η ενημέρωση, οι οδηγίες και το ενημερωτικό υλικό από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας