Πιλοτική λειτουργία

Ενεργοποιήθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού οικοπέδων – παράταση έως τις 30 Ιουνίου