Πιλοτική λειτουργία

Δημοτική Επιτροπή

Μέλη Δημοτικής Επιτροπής

  1. Ευστάθιος Χαρ. Κούλης – Πρόεδρος
  2. Σταύρος Δημάκος
  3. Δημήτριος Καζάς
  4. Παναγιώτης Μέγας
  5. Κωνσταντίνος Σταθάς

Αναπληρωματικά μέλη

  • Απόστολος Αποστολόπουλος
  • Πάικος Αναγνωστόπουλος
  • Ηλίας Ρέππας
  • Καλλίμαχος Πυρπυρής
  • Δημήτριος Στρίκος

Γραμματεία Δημοτικής Επιτροπής

Χάιδω Σπηλιοπούλου

τηλέφωνο: 2795360 – 332

ηλεκτρονική διέυθυνση: xspiliop@gortynia.gov.gr – grammateia@gortynia.gov.gr