Πιλοτική λειτουργία

Δελτίο Τύπου: Ομόφωνο Ψήφισμα Διαμαρτυρίας κατά της κατάργησης του Ειρηνοδικείου Ψωφίδος (Δημητσάνα)