Πιλοτική λειτουργία

Δαπάνη ιδίων πόρων ύψους  69.910,24 € για την επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού

4/7/2024

Επέκταση του δικτύου δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας σε πρόσφατη συνεδρίαση της.

Το έργο έχει προγραμματιστεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2024 και αντίστοιχα έχει εγγραφεί η απαιτούμενη πίστωση ποσού 69.910,24 € στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2024.
Η πίστωση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.


Οι σχετικές μελέτες της ΔΕΔΔΗΕ αφορούν συγκεκριμένα τις περιοχές:

  • Επέκταση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του φωτισμού οδών και πλατειών στις Τοπικές Κοινότητες  Καμενίτσας, Τροπαίων, Σύρνας, Καλονερίου, Μυγδαλιάς, Νυμφασίας, Βαλτεσινίκου, Οχθίων, Περδικονερίου, Δημητσάνας.
  • Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχοντες στύλους και τοποθέτηση Μέτρησης στις Τοπικές Κοινότητες Νυμφασίας και Λαγκαδίων.
  • Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχοντες στύλους στις Τοπικές Κοινότητες Λευκοχωρίου, Βαλτεσινίκου, Ελάτης και Κοντοβάζαινας, Ράφτη, Λαγκαδίων, Δημητσάνας, Ζυγοβιστίου, Ζάτουνας, Λιβαδακίου  και στον οικισμό Καρκαλού Δημητσάνας.

Εκ του Δήμου Γορτυνίας