Πιλοτική λειτουργία

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του “Δρόμου της Αγάπης” Τ.Κ.Βυτίνας Δήμου Γορτυνίας”