Πιλοτική λειτουργία

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας Δευτέρα , 29.01.2024 & ώρα 13:00