Πιλοτική λειτουργία

Αποκατάσταση δικτύου Μονοπατιών Λίμνη Λάδωνα – Καταράκτες Νεμούτας στο   Βόρειο –  Δυτικό  όριο του Δήμου Γορτυνίας